อภิรักษ์ โกษะโยธิน

อภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และหนึ่งในคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ บอกเล่าเรื่องราวของรัฐบาลในการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็น ?เมืองนักคิด? ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

อภิรักษ์จบการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนเปลี่ยนสายมาเรียนโทด้านการตลาดที่ NIDA เขาเติบโตในสายการตลาดจนได้เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟริโต-เลย์ ไทยแลนด์ และย้ายมาอยู่บริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยอีก 2 แห่งคือ GMM Grammy และ Orange ก่อนจะเบนเข็มมาสู่วงการการเมือง โดยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปี 2547 และชนะการเลือกตั้ง

นายอภิรักษ์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ และต่อมาได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทำหน้าที่พิจารณาโครงการที่เหมาะสมในการลงทุนด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้แผนกระตุ้นเศรษฐกิจรอบสองของรัฐบาล ก่อนจะลาออกมาสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส. กรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2553

อภิรักษ์ยังเป็นผู้ก่อตั้ง Asian Knowledge Institute สถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ ที่เน้นปั้นคนรุ่นใหม่ และการทำงานระดับภูมิภาคในทวีปเอเชีย

อ่านประวัติของอภิรักษ์ได้จาก ศูนย์ข้อมูลการเมืองไทย

Say something